Produkty ARDACO čerpajú z vlastného výskumu a vývoja

Významné investície do výskumných aktivít umožňujú, aby si výrobky spoločnosti Ardaco udržali špičkovú úroveň. Zameranie výskumu je pomerne široké a prvý impulz prichádza z vízie spoločnosti ohľadom nových produktov, funkcií a potrieb zákazníkov. Ardaco spolupracuje s renomovanými vysokými školami a európskymi spoločnosťami pri riešení technických problémov, ktoré sú často nielen v záujme zákazníkov, ale aj všeobecne verejnosti. Pri práci na medzinárodných projektoch Ardaco spolupracuje s ďalšími výskumnými pracovníkmi a spája sily prostredníctvom integrácie s inými projektmi alebo vytvárania následných projektov špecifických pre určitú aplikáciu, aby urýchlila výskumný proces alebo poskytla pridanú hodnotu. Zapájanie sa do viacerých významných európskych projektov prináša tak svoje ovocie či už priamo vo forme skvalitnenia vlastných výrobkov ale aj nepriamo a to prispením k lepšiemu pochopeniu a účinnosti v celom odvetví priemyslu. Ardaco sa v rámci výskumno-vývojových aktivít zapája aj do viacerých slovenských a európskych iniciatív, pričom bolo zastúpené v riadiacich orgánoch platforiem EPoSS ETP a ARTEMISIA JTI.

Pri tvorbe produktov vývojové tímy stavajú na technológiách objavených a skúsenostiach získaných v priebehu výskumu. Od prvého prototypu technológie po skutočný produkt určený pre koncového zákazníka vedie dlhá cesta. Aby sa zabezpečilo, že harmonogram, zdroje a kvalita produktu sú v dostatočne dobrom pomere, vývojové procesy spoločnosti Ardaco sú prísnejšie ako jej výskumné procesy.

Podľa oficiálnych štatistík vykonaných príslušnými orgánmi EÚ, je Ardaco najlepšou SME organizáciou v rámci Slovenska s úspešne zvládnutými 6 projektami, v rámci ktorých predstavoval príspevok EÚ viac ako 3,15 milióna €. Doterajšie výsledky, spolu s našou špecializáciou v rámci výskumu a vývoja garantujú, že Ardaco je schopné dodať najúčinnejšie riešenia, ktoré sú tak spoľahlivé, ako aj užívateľsky prívetivé a vo všetkých prípadoch ľahko použiteľné.


Emergency Responder Data Interoperability Network

Počas uplynulých 5 rokov Ardaco zaujal kľúčové pozície na medzinárodných projektoch SECRICOM a FREESIC so zahrnutím veľkého počtu vysokopostavených predstaviteľov organizácií prvého zásahu z rôznych krajín EU. Dôležitým výsledkom tohto snaženia bolo zistenie že popri interoperabilite komunikačných systémov existuje splňujúca potreba interoperability ostatných systémov IT ako sú databázy, senzorové systémy alebo kamery. REDIRNET má za cieľ nájsť riešenia pre uspokojenie tejto potreby.

Zámerom REDIRNET je vývoj decentralizovanej platformy na spoluprácu systémov organizácií zameraných na záchranu života a majetku. REDIRNET bude poskytovať meta-dátovú bránu kontrolovanú z REDIRNET collaboration-web, z webového nástroja pre spoluprácu organizácií. Zapojené inštitúcie tak budú môcť založiť partnerstvá s inými organizáciami podľa svojich operačných potrieb. Webový nástroj spolupráce im poskytne možnosť riadenia rozsahu spolupráce s partnerskými entitami. Zúčastnené organizácie budú vyvíjať jediný adaptér (na REDIRNET bránu) a získajú multilaterálnu interoperabilitu s partnerskými organizáciami, čo znamená vysokú efektivitu investovaných zdrojov na ich strane.

Stránka projektu REDIRNET – www.redirnet.eu

FP7-SEC-2013-1, financované Európskou Komisiou, projekt č. 607 768


Ukončené projekty

FREESIC

Free Secure Interoperable Communications

RP-KOM

Výskum technológií pre riadenie podnikových procesov v heterogénnych distribuovaných systémoch v reálnom čase s podporou multimodálnej komunikácie

SmartCoDe

Smart Control of Demand for Consumption and Supply to enable balanced, energy-positive buildings and neighbourhoods

SECRICOM

Seamless Communication for Crisis Management

PriMeBits

Printable memory solutions for sensor, ID and media applications

CHOSeN

Cooperative Hybrid Objects Sensor Networks

AIR-SEAL

An Innovative RFID Security SEAL for the Aerospace Industry

RACE

RFID Community Network – Raising Awareness and Competitiveness in Europe